DoreshTovLeAmo ChoveretPurimחוברת מאמרי ראשי הישיבה לפורים לזכרו של יעקב דון הי"ד

פורים בישיבה מלּווה תמיד בהתרגשות גדולה. שמחה וצהלה מורגשות באוויר, צלילי שירה נשמעים בכל מקום ונדמה שכל העולם כולו מתבסם ונהיה צבעוני יותר. יחד עם קולות השירה והשמחה, מפה ומשם ניתן לשמוע דברי תורה ורעיונות עמוקים שנאמרים על ידי ראשי הישיבה, הר"מים והתלמידים – לעתים כשיחות רשמיות ולעתים כפרץ השראה, "כטוב לב המלך ביין".

כך משתלבות זו בזו התורה והשירה, במחול מרנין ומלבב. אולי לא נגזים אם נטען כי על חוויה כזו נאמר: "דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב". כל ניסיון להגדיר ולצמצם את RYaakovDonHYDהחוויה הזו בהכרח יגביל אותה וממילא יפגום בעומקה ובעוצמתה. בחוברת זו מוגשים לפניכם קטעים נבחרים מתוך ה"תורה שבכתב" של ראשי הישיבה, המייסדים והנוכחיים; את ה"תורה שבעל פה", כאמור, קשה להעלות על הדף. הקטעים לוקטו ועובדו מתוך סיכומים של שיחות ושיעורים שנאמרו על ידי ראשי הישיבה בהזדמנויות שונות ומתוך מאמרים שנכתבו על ידם, והם נותנים נקודות מבט ייחודיות על נושאים שונים הנוגעים לימי הפורים.

חוברת זו מוקדשת לזכרו של חברנו, ר' יעקב דון הי"ד. השמחה התמידית שלו, יחד עם העומק ורוחב הדעת, ראויים להיזכר בחוברת העוסקת בימי המשתה והשמחה של פורים. יהיו דברי התורה לעילוי נשמתו.

בוגרנו היקר והאהוב יעקב בן מלכה ויהודה דון הי"ד (מחזור י"ז) נרצח בפיגוע ביציאה מביתו באלון שבות, על ידי מחבל בן עוולה, ביום ח' בכסלו תשע"ו (19.11.2015) בדרכו ללמוד עם בניו בישיבה. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין שבגוש עציון בהלוויה שהשתתפו בה למעלה מ- 5000 איש. יעקב, היקר באדם, הטוב באדם, הישר באדם. יהי זכרו ברוך.

 

הצטרפו לקהילות הבאות שמצרפות את החוברת במשלוח המנות הקהילתי שלהן: אלון שבות, שוהם, אביגיל!! 

חוברת ראשונה ב-15 שח . 5-10 חוברות כל חוברת ב-10 שח. 11-50 חוברות, כל חוברת ב-7 שח. מעל 51 כל חוברת ב-5 שח.

להזמנת החוברת, מלאו את הטופס למטה. 

 

 

אם בחרתם לשלם דרך PAYPAL, אנא לחצו בקישור זה

  

חג פורים שמח לכם ולכל עם ישראל